Savera Gujarat
સુરત: સુરત શહેરમાં છેલ્લા 5 વર્ષ દરમિયાન અલગ-અલગ ગુનાઓમાં પકડાયેલા આરોપીઓને પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા.